ژاپن موزیک

همہ جا هستي

همہ جا هستي

در نوشتہ هایم

در خیالم

در دنیایم

تنها جایي ڪہ باید باشي

 وندارمت در ڪنارم است !!!!![ چهارشنبه 06 مرداد 1395 ] [ 20:10 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط