ژاپن موزیک

هیچوقت وارد

.
هیچوقت وارد
گذشته هیچ آدمی نشو!!
زیرو روش نکن
حتی عزیزترینت،
زیباترین باغچه را هم که بیل
بزنی حداقل یه کرم توش
پیدا میکنی[ یکشنبه 10 مرداد 1395 ] [ 20:31 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط