ژاپن موزیک

کـــــــــــــاش

کـــــــــــــاش....
 فاصله ها
اجازه میدادن
وقتی قلبهــــــــــــــــــا
به یادهم می تپند
کنارهم باشند......[ یکشنبه 10 مرداد 1395 ] [ 20:35 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط