ژاپن موزیک

نداشتمَش

به تمامِ دستهايي كه

عاشقانه به سمتم آمدند

گفتم نه

از ترسِ از دست دادنِ كسي كه

دوست داشتمَش

ولي هرگز نداشتمَش ...[ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 16:49 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط