ژاپن موزیک

خشـــاب ِ لبانت

خشـــاب ِ لبانت را از بوســہ
 پــُـــر كــــن،و تـــنــم
را زير بوسـہ هايـت
تـيـــر بـاران
 مــرا
زخـمـی
كــــن بــا
بوسہ هايت
مـــن ايـــن درد
را دوســــــت دارم....![ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 16:50 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط