ژاپن موزیک

هیچـوقت

هیچـوقت نـذار کسی..

آرومـت کنه...

چـون وقتـی باور کنی که..

اون میتـونه آرومـت کنه..

دیـگه خودش میشــه...
 
دلــیلِ بی قـراری هات...    [ سه شنبه 12 مرداد 1395 ] [ 21:9 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط