ژاپن موزیک

چمدان

#چمدان دست تو
                 ترس به #چشمان من است
این #غم انگیزترین
                 #حالت غمگین شدن است..[ دوشنبه 18 مرداد 1395 ] [ 18:15 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط