ژاپن موزیک

:))


 

 

 

با تمسخر از بابا بزرگم پرسیدم ..!
بابا بزرگ؛ آخه شما چطوری زندگی می کردین!؟
نه تکنولوژیی؛
نه هواپیمایی؛
نه ماشینی؛
نه کامپیوتری و نه موبایلی ..!

گفت:
همونطوری که شما الان زندگی می کنین ..!
نه نمازی
نه عبادتی
نه تربیتی و نه اخلاقی ..!
نه ادبی...نه احترامی
نه شعوری
خنثی...

 

♥♥♥♥♥


 

 

 

هر وقت مامانم بهم فحش میده ...
.
.
.
.


من میگم عممه

بعد از خوشحالی بغلم میکنه میبوسهقهقهه

♥♥♥♥♥

پیشنهاد بچه ها اینه که در اعتراض به عربستان، درس عربی رو حذف کننلبخند
تازه ریاضی ام باید حذف کنن پایتخت عربستانهنیشخند

♥♥♥♥♥

مرآقــــــِب امتحآنــــ مآ خيــــلي تكـنيكي عمل ميكــــــنه
به من زُل ميــــزنه بَد ورقــــه پُشت سريمو ميگـــيـرهO_o
لآيـــــــك:بآرالها..گآهي...نگآهي..شفآئي به بنده ي خدآييخنثی ^_^

♥♥♥♥♥

ملت یه جوری واسه امتحانا دارن درس میخونن و ازکانال لفت ميدن...
که انگار نه انگار عاقبت هممون خاکهخنثی.
.

.

عشق و حالتو بکن بابا..

♥♥♥♥♥

به نظر بنده کشور جیبوتی با 800 هزار نفر جمعیت نباید با کل کشور ما قطع رابطه میکرد؛
نهایتا باید با قرچک یا ورامین قطع رابطه می کردخنثی!

♥♥♥♥♥

دو تا دروغگو داشتن با هم حرف میزدن.
اولی میگه بابام یه طویله داره اینقدر بزرگه که اگه ما وقتی در طویله رو باز کنیم و ببینیم که یه گاو داره به بچش شیر میده وقتی به آخر طویله میرسیم اون بچه گاو اونقدر بزرگ شده که دو تا بچه داره!!!
دومی میگه این که چیزی نیست بابای من یه جارو داره که اینقدر دسته جاروش بلنده که بعضی موقع ها وقتی هوا ابری میشه با جاروش ابرها رو کنار میزنه!!!
اولیه به دومیه میگه اگه راست میگی بابات جاروی به این بلندی رو کجا میزاره؟
دومیه میگه میزاره تو طویله ی بابای توعینک!!!!

♥♥♥♥♥

این روزا آب زیــاد بخـوریدنیتـرات داره،
برای دفــع وایتـکس توی شیر کہ برای
دفع سرب توی هوا خوردین مفیدهنیشخند

♥♥♥♥♥

دختر همسایمون با ماشین داش میرف
راهنمای چپو زد بعد یهو پیچید ب راست
منم با موتور رفتم تو شیشه ماشینس
میگم تو ک راهنمای اونورو زده بودی واس چی اینوری میری
میگ راهنما زدم ک زدم
تو ک صب تا شب آمار منو میگیری نمیدونی خونه ما سمت راسته
خداییش خیلی قانع کننده بودخنثی

♥♥♥♥♥

مرد:این لباست چیه باز خریدی؟
زن:آخ.باز شیطون گولم زد.گفت بهم میاد
مرد:مگه نگفتم هروقت شیطون خواست گولت بزنه بگو دور شو دور شو
زن:گفتم دور شو.اونم شد ولی میگفت بی شررررررررررف از دور خیلی بیشتر بهت میااااااااااااااااااااادزبان

 

♥♥♥♥♥[ پنجشنبه 17 دي 1394 ] [ 20:54 ] [ hana ]

مطالب مرتبط