ژاپن موزیک

....--

💙همیشه با ڪسی....

💙درد دل ڪنید ڪه ...

💙دو چیز داشته باشــــد...

💙یڪی “درد” ...

💙دیــــــگری “دل” ...

💙غیر از این باشــــد ...

💙می خندد به تــــو[ دوشنبه 18 مرداد 1395 ] [ 18:26 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط