ژاپن موزیک

سکـــوت

سکـــوت علامـــت


رضــــــــــا نیســــت


وگرنـــــــه تــــــــــو


در برابر آن همه عشق


سکوت نمی کردی…[ سه شنبه 19 مرداد 1395 ] [ 23:4 ] [ ابوالفضل ]