ژاپن موزیک

حتما حال تو خوب است

فتاب که می تابد

پرنده که می خواند

و نسیم که می وزد

با خودم میگویم

حتما حال تو خوب است

که جهان اینهمه زیباست…[ چهارشنبه 20 مرداد 1395 ] [ 18:39 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط