ژاپن موزیک

حتی اگر

❤️حتی اگر کنارم نباشی🕊
 
❤️ســــهم من هم نباشی🕊
 
❤️جوری تــــو را دوست🕊
 
❤️خــــــواهم داشتــــــــ🕊
 
❤️که حسرتت را بخورند...[ چهارشنبه 20 مرداد 1395 ] [ 18:40 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط