ژاپن موزیک

هه...

همه ى ما

روزى به كسى

 تكيه كرديم،

كه قرار بود

بدونِ ما بميرد...
 

 
هه چه باور غلطی[ جمعه 22 مرداد 1395 ] [ 14:26 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط