ژاپن موزیک

جمعه درد نیست

🔆جمعه درد نیست

🔆تلخ وسخت نیست..

🔆فقط بیشتر از روزهای دیگر

🔆عاشقم میکند..

🔆وبیشتر دلتنگ..

🔆وبیشتر دیوانه...
        
🔆این که بدنیست،هست....؟؟[ جمعه 29 مرداد 1395 ] [ 14:25 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط