ژاپن موزیک

............

"ڪفش" هم اگــــر "تـــــنگ" بــــــاشد


     "زخـــــــــــم" می ڪند


          وای به حــــالِ "دل"  مــــن


                از دوریِ تــــــــو[ جمعه 29 مرداد 1395 ] [ 14:29 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط