ژاپن موزیک

دلتـــــنگم

دلتـــــنگم

براے ڪسي ڪہ

آن سوے شهرهاســـــت

و نمےدانم

مےداند یا نمےداند

هـــــنوز هم

بهانہ ے تپیدڹ دلم ،

 اوســـــت[ جمعه 29 مرداد 1395 ] [ 14:50 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط