ژاپن موزیک

هنوز ماه منی،

هنوز ماه منی،دیدنت نفس گیراستولی نیا به سراغم...نیا کمی دیر استهنوز شعر منی!می سرایمت هر شباگر چه از تو نوشتنخلاف تدبیر است[ جمعه 29 مرداد 1395 ] [ 14:50 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط