ژاپن موزیک

خــــــــــدایا

خــــــــــدایا در بـــرابــر

تــمام ســـنـــــگــــدلــــے هـــایے

کـــه در حـــقـــم شــــد:'

ســــکـــوتـــــتــ حــــرف

قـــشـــنـــگـــے نـــبـــود[ جمعه 29 مرداد 1395 ] [ 14:54 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط