ژاپن موزیک

تابستان رو بہ پایان است

تابستان رو بہ پایان است...

منتظر پاییزم...

شاید "مهر"...

مهرم بہ دلت نشست...

و...

آبان بامن مهربان شدي ...[ جمعه 29 مرداد 1395 ] [ 14:57 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط