ژاپن موزیک

قول دادی

🍃🍃🍃🍃🍃💖

قول دادی همه ی

 دار و ندارم باشی

در تنم رخنه کنی
 
فصل بهارم باشی

مـــــــن بـــــــه بدقولی
 
چشمان توعادت کردم

به همین بودنت از

دور قناعت کردم...[ جمعه 29 مرداد 1395 ] [ 15:6 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط