ژاپن موزیک

سخت است ..

ندیدنت ...
سخت است ...
امـــا ...
همین که میــــدانم ...
هستی ...
و
حــالت خــــــوب است ...
"دنیـــــــایم زیباست"[ چهارشنبه 10 شهريور 1395 ] [ 23:1 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط