ژاپن موزیک

چقـد سختـہ

چقـد سختـہ

توهرشب وهرروزوهرساعت

بـراے ڪسـي بنویسي وبغض ڪنـي

ڪـہ،میدونـي

هیچ اثرے ازتو و یـادت و اسمت براش نیسـت..

وتنــهانیست...

متاسفـم برات اے دل سـاده...[ چهارشنبه 10 شهريور 1395 ] [ 23:7 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط