ژاپن موزیک

دلم تنگ شده .

دلم تنگ شده !
برای یک حادثه ...
حادثه ای شبیه کوبیدن باران به پنجره ...
شبیه باز شدن شکوفه ای در دل سنگ ...
من
دلم تنگ حادثه ایست.
حادثه ای
شبیه آمدن تو[ پنجشنبه 18 شهريور 1395 ] [ 21:54 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط