ژاپن موزیک

تو...

تو شبیهِ دیگران نیستی ...!
دیگران حرف می زنند ....
راه می روند ....
"نفس" می کشند ....
تو نه حرف می زنی ...!
نه راه می روی ...!
و نه میگذاری "نفس" بکشم ...؟![ دوشنبه 22 شهريور 1395 ] [ 19:30 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط