ژاپن موزیک

دردهایمـــــ

مــڹ دردهایمـــــ را ...


فَــرآمــوش نڪـــرده ام ...


مــڹ از نـهـآیــتــــــــــ "درد" ...


بہ " بـے حســـــ ـے ".....


 رسیـــده ام .......![ دوشنبه 29 شهريور 1395 ] [ 21:17 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط