ژاپن موزیک

دل را اگر از حسين بگيرم چه كنم

دل را اگر از حسين بگيرم چه كنم

بي عشق حسين اگر بميرم چه كنم

فردا كه كسي را به كسي كاري نيست

دامان حسين اگر نگيرم چه كنم[ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 22:44 ] [ ابوالفضل ]