ژاپن موزیک

بـــی پـــــایـــــانــــ

 

Image result for ‫پاییز‬‎

 

 

 

 

 

 

دلــــــم میـــخواهـــد اینـــ کـــوچهـــ بــــاغ پاییـــــز زدهـــ کهــ در آنـــ  قـــــدمــ  گـــذاشتـــه امــ

بـــی پـــــایـــــانــــ  بــــاشـــد

آنــــــگاهــ کهــ قـــــرار اســـــت بهــ پــایـــانــ آنـــ بــــرسمــ  

از دنـــیا وداع گفتــه بــــاشمـــ

تــا تنهــــــا پـــایـــیز را بـــبینـــمــ ،

دیـــــگر نمــــــیخـــــواهمـــ رهــــگذری را بــــــبیـــنم کهـــ  روی

بـــــرگهــــا پــا مــــیگـــذارد و قـــدر پـــایـــیز را نــمــی دانـــد[ جمعه 16 مهر 1395 ] [ 20:59 ] [ fatimaaa ]

مطالب مرتبط