ژاپن موزیک

شکسته ام

شکسته ام 

ولی اشک نمیریزم

پنهان شده ام پشت لبخندی که

یک دنیا درد دارد [ چهارشنبه 24 آذر 1395 ] [ 15:48 ] [ ابوالفضل ]