ژاپن موزیک

بی تفاوت باش . . .

بی تفاوت باش . . .
به جهنم . . .
مگر دریا مُرد از بی‌ بارانی ؟![ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 21:19 ] [ ابوالفضل ]