ژاپن موزیک

هی روزگار . . .

دوست هم دوستای قدیم دیگر نه باز با باز است . . .
نه کبوتر با کبوتر !
این روزها زاغ هم برای مرغ عشق . . .
لاف عاشقی می زند !
هی روزگار . . .[ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 21:21 ] [ ابوالفضل ]