ژاپن موزیک

دلت که میگیرد ،دلت که میگیرد ، 

دست ها را دخیل میکنی روی 

نرده های تراسی که هیچ وقت نداشتید و
 
زل میزنی به شمعدانی های توی باغچه ، 

اهمیتی هم نمیدهی که نه باغچه ای در کار است و 

نه گلی به نام شمعدانی

وقتی دلت میگیرد دوست نداری به این چیز ها فکر کنی.[ پنجشنبه 30 دي 1395 ] [ 14:29 ] [ ابوالفضل ]