ژاپن موزیک

با تو ام عشقم قسم خوردهی پنهانی من

با تو ام عشق قسم خورده ی پنهانی من 

با تو ام  بی خبر از حال پریشنانی من 

با توام لعنتی خالی از احساس بفهم 

بی قرارت شده ام شاعره خاص بفهم[ دوشنبه 07 فروردين 1396 ] [ 3:25 ] [ ابوالفضل ]