ژاپن موزیک

دلتنگ ...

دلتنگم نه دل تنگ تو ....

دلتنگ اینکه یه روز هوامو داشتی...

دلتنگ اینکه هر لحظه به یادم بودی ....

دلتنگ هر لحطه شنیدن صدات .... 

دلتنگ  تا صبح بیدار موندنت.فقط به خاطر اینکه دل من گرفته....

دلتنگ اینکه اسممو سوالی صدا کنی....

دیدی من که دلتنگ تو نیستم ...[ پنجشنبه 17 فروردين 1396 ] [ 23:59 ] [ ابوالفضل ]