ژاپن موزیک

گاهی خیال میکنم

گاهی خیال میکنم از من بریده ای 

بهترز من ای دلت بر گزیده ای،؟

از خود سوال میکنم ایا چه کرده ام

در فکر فرو میروم از من چه دیده ای،

فرصت نمی دهی که کمی دردو دل کنم

گویا از این ممونه مکرر شنیده ای

از من عبور میکنی و دم نمیزنی

تنها دلم خوش است که شاید ندیده ای

یک روز میرسد که در آغوش گیرمت

هرگز بعید نیست خدا را چه دیده ای[ پنجشنبه 07 ارديبهشت 1396 ] [ 0:22 ] [ ابوالفضل ]