close
چت روم
گاهی مثل باران

ژاپن موزیک

گاهی مثل باران

گاهی مثل باران باید بارید گاهی نرم و گاهی تند
و گاهی خیس باید كرد گلبرگهای زیبای برون را
و گاهی باید شكست شاخه های زاید خشكیده را
تا سبز شوند جوانه ها
و بخوانند ترانه ها زیر قطرات نم نم باران
گاهی مثل باران
باید بخشید ترانه زندگی را
تا عاشقی كنند پروانه ها[ جمعه 18 اسفند 1396 ] [ 13:47 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط