ژاپن موزیک

اس ام اس.

مــزرعـه را..
ملـــخ هــا جــویــدنــد !
و مــا ..
بــــرایِ کـلاغهــا “متـــرسک” سـاختــــیم !
و ایـن بــود ،
شــروعِ جـــــهالــت …!
.

 

.

 

.

 

.

 

.

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم
چیزی از معناش کم نمیشه !
درست مثه آدمهای گندی که
لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن !

 

 

 

.

 

.

 

.

 

.

 

اینـجــــا ، زمین
ارزانــــتر از هـمه چـــــیز ، انــسان !
نـــــرخَ ش هـــــم بـــــروز نــیست !
امّــــا ،
مصـــرفـش تـــــاریـــــخ دارد !
سلام ، تـــــولــــــیدَش !
و انــــــــقضـــایــــــــش ؛
خــــداحــــافــــظ !

 

.

 

.

 

.

 

.

 

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛
امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد
کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ
خــر هـــم فـــرض بــشـــی …

 

.

 

.

 

.

 

.

 

بـرایِ قـــد کشــیدنــم ،
خیــلی هـا ..
کــوتـــــاه آمــدنــد …!

 

.

 

.

 

.

 

.

 

اعتقادات هر کسی‌ مثل مسواکه ،
خواهشا تو حلق بقیه نکنین !

 

.

 

.

 

.

 

.

 

نسلـی هستــیـم ،
که روزهــا میخــوابیــم..
و شبــهـا بیـــــداریـــم !
چــون..
تــاریـکی شب ، بـــرامــون..
قــابــل تحمـّـل تــر از “تـــاریــکی” روزهــامــونــه !

 

.

 

.

 

.

 

.

 

مــزرعـه را..
ملـــخ هــا جــویــدنــد !
و مــا ..
بــــرایِ کـلاغهــا “متـــرسک” سـاختــــیم !
و ایـن بــود ،
شــروعِ جـــــهالــت …!
.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد …
عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق …
یک بار و فقط یک بار … بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست !

 

.

 

.

 

.

 

.

 

روزها نمی گذرند،
ما میگذریم
از هم
و هیچکس سوالى نکرد
حداکثر سرعت مجاز
چه بود . . !

 

.

 

.

 

.

 

.

 

قانون روی میز است و عدالت زیر میز!

 

.

 

.

 

.

 

.

 

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

 

.

 

.

 

.

 

.

 

..هر کســـــﮯ..
|×|..درست بــﮧ اندازه ادعاش..|×|
!!!..بـــﮯ خاصیتــﮧ..!!!
“ثابت شده”

 

.

 

.

 

.

 

.

 

اونکهـ شما بِش میگیـــ عشــقمــ

 

ما بهشـ چیزیــ نمیــگیـــم..سوتـــ میزنیـــمـ خودشــ میــــاد

 

آرهــ عزیـــزمــ اینطوریاس

 

.

 

.

 

.

 

.

 

رفاقت مثل سیبیل می مونه

 

به بعضی ها واقعا نمیاد …[ یکشنبه 23 اسفند 1394 ] [ 23:17 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط