ژاپن موزیک

پیامک فاز سنگین

به (مارک) لباست نناز..
به ذات آدمه…
وگرنه (گاو) لباسش ۱۰۰℅ چرم خالصه…!!

 

.

 

.

 

.

 

.

دوست و دَست بسیــار است

 

امادَست دوست انـــدک …

 

 

 

.

 

.

 

.

 

ﻫﻨﻮﺯ ﻫﯿﭻ ﺑﻮﯾﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﻮﯼ ﺍﺩﮐﻠﻦ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻪ !

 

.

 

.

 

.

 

.

 

به قصد پرواز ، تجربه کردم سقوط را …

 

.

 

.

 

.

 

.

 

اينجـانب ✘Single✘ ميبـاشـم.
هرگــونه✘ زِرِ ✘اضــافـى پيـگـردقــانونى خـواهــد داشـت

 

.

 

.

 

.

 

.

 

اگه مخاطب خاص نداریم دلیلش اینه که خودمون خاصیم
بعلههه

 

.

 

.

 

.

 

.

 

عـــــــزیــــــزم
⇜❂✘ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ 【black list】 ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ 【قبرستون】 ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ✘❂⇝
↶آررره

 

.

 

.

 

.

 

.

 

میخوای مثل [ما] باشی
[هه] موفق باشی

 

.

 

.

 


 

.

 

.

 

ﯾـﺎ ﺩﺭڪـَـم  ڪـــُن . . . ﯾـﺎ ﺷـَـﺮ ڪــَم ﮐـن !

 

.

 

.

 

.

 

.

 

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

 

.

 

.

 

.

 

.

 

از محـبت خــارهــا…
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
شــــــــــــــــاخ میشوند !!!!!!
اون قدیم بود گل میشدن….آدما
عوض شدن….!!!!
مــــُــتــــِـِــــاَســـِـِــــفـــــانـــــه !!!

 

.

 

.

 

.

 

.

 

به (مارک) لباست نناز..
به ذات آدمه…
وگرنه (گاو) لباسش ۱۰۰℅ چرم خالصه…!!

 

.

 

.

 

.

 

.

 

شاخ نیستیم ولـــــی
خوب بلدیم شاخ بشکنیم

 

.

 

.

 

.

 

.

 

به بعضیام باید گفت :
زیاد که بپیچی خودت هـــــرز میشی !

 

.

 

.

 

به بعضی ها باید بگی عزیزم

 

یه راستم بگو ببینم بلدی …[ پنجشنبه 27 اسفند 1394 ] [ 0:2 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط