ژاپن موزیک

فاز سنگین مغرورانه

اگــــــــِـه بِـخــوای بــــا مــــــــــــن بِــــپَّـــری

 

نـــــَبـایـَد اَز اِرتـِــــفـاع بِـــــتَـرســـــی …✘

 

 

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 

 

 

عـ ـمو فـ ـدا هـ ـی سیـ ـنگـل سیـ ـنگـل نکـ ـن

 

مــ ـن سیـ ــنگلـ ـترم امـ ـ ـا سـ ـنگـ ـینـ ـتـ ـرم

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

دُرسته هیچے نیستَم

 

وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه

 

بـــــے بـــــے چیه؟

 

آس و شاهِشَم آدَم حساب نَکردَم

 

تو که دیگه جایه خود دارى

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

من اگه مثل خیلیا بودم…

 

الآن با خیلیا بودم…

 

جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن

 

و الان…

 

کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛

 

که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم

 

فقـــَـط شرمنده جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

ﻋﮑـﺲ ﺍﻟﻌﻤـﻠﺖ ﺧﯿﻠـﯽ ﺩﯾـﺪﻧﯿـﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑـﺎ ﺑَـﺮﺧﻮﺭﺩ

 

ﺳــَﻨﮕﯿـﻨﻢ ﺳـﺒُﮑﺖ ﻣﯿـﮑﻨﻢ

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

اگــــــــِـه بِـخــوای بــــا مــــــــــــن بِــــپَّـــری

 

نـــــَبـایـَد اَز اِرتـِــــفـاع بِـــــتَـرســـــی …✘

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

عـ ـمو فـ ـدا هـ ـی سیـ ـنگـل سیـ ـنگـل نکـ ـن

 

مــ ـن سیـ ــنگلـ ـترم امـ ـ ـا سـ ـنگـ ـینـ ـتـ ـرم

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

من از اوناشم

 

که بگــــے نکــن میکنم

 

بگـــــے بکن هم میکنم

 

هـــــــیچکـــَس تو دنیا نمیتونه واســـه من تعیین تکلیف کنه

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

نه اینکه مغـــــــــــــــــرور باشم نه…

 

ولــــــــی لـــیــاقـــت مـــیــــخـــواد

 

رو گــــوشـــــــــی بــــــعضــــــیا بــــــزنــــــه :

 

You have 1 newmassag from …………

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

ببین باشـــــی هستــــــم

 

نباشـــــــی هســــتن

 

تــازهـ …… بـــودی هـــــم بـــودن ،امــــا مــــن نخــــــواستــــم …….

 

پـــس فکـــــر نکـــــن یــــهـ ســـــری آدم مثـــل خـــــودتــــ

 

دورتــــو گـــرفتــــن خیلـــــــی شـــاخــــــی !

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

مَــــن

 

دوتــ ـا دَنـــ ــدَم

 

خـــــوب کـــار میکُنـه. . .

 

یکــــی دَنـ ـده چَپَـــــم

 

یکــ ـی دَنــ ـده لَجَــــم ترُمـُــــز و کِـــلاج هم نداریــــم؛

 

فـَـــــقَــــط گــــاز…!

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ

 

ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ

 

ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ…

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

◀جاى گذشته ام و ادماش▶

 

↙زیر پاهامه

 

که ازش رد بشم و برم بالا

 

که زیر پا هام له بشن

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

اول هُشــــــــدار✔

 

بـَــــعد

 

کُشتـــــــــــــار ✘

 

این سیاست منــــــــــه! =)

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

شـــــــــــایـــــد مــــــــــن بــــــد بـــــاشـــــَـم

 

ولــــــــــــــی تــــو بــــــــد بــــــــودن هـــــــــــــم فـــــوق الــــــــــــــعاده ام

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

مغـرور نیستـَـم!

 

وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ ?!

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –


 

YeS ✔

 

I’m

 

The bEsT ✔

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ ..

 

ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ

 

ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ~

 

ﺑﯽتوﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

آماده دریدنم

 

دندان نشانم بدهی …. :-)

 

قلبت را پاره خواهم کرد

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

من اتفاق عجیبی

 

وسط زندگیم بود…

 

– – – – – – – – – – ✘ – – – – – – – – – –

 


 

ما پشت اونایی که پشتمون حرف میزنن،

 

حرف نمیزنیم…

 

چون خیلی جلوییم ازشون!

 

حرفای پشت سرم حرف نست!

 

[ عقدست! ][ پنجشنبه 05 فروردين 1395 ] [ 0:19 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط