ژاپن موزیک

سیگار

مانند سیگار

مانده ام بین دو انگشت روزگار لعنتی

نه مرا میکشد

نه خاموشم میکند

فراموش کرده که دارم میسوزم[ پنجشنبه 19 آذر 1394 ] [ 16:48 ] [ pesaree_bad ]