ژاپن موزیک

دزدی جوانمردی

اسب سواری ، مردچلاقی را درمسیر راه خود دید که از او یاری می خواست

مرد سوار دلش به حال او سوخت از اسب پیاده شد و او را از جا بلند کرد

 
ادامه مطلب ...
[ پنجشنبه 19 آذر 1394 ] [ 19:52 ] [ ابوالفضل ]