ژاپن موزیک

ساک سفر که بست مسافر زیاد شد

در شهر هی قدم زد و عابر زیاد شد

ترس از رقیب بود ، که آخر زیاد شد
ادامه مطلب ...
[ جمعه 04 دي 1394 ] [ 22:4 ] [ ابوالفضل ]