ژاپن موزیک

خُدايا ...

خُدايا ...

دِلَم دَر دَستِ "او" گير اَست

خودَم اَز دَستِ "او"  دِلگير

عَجَب دُنيایِ بيرَحمی

دِلَم گير اَست و دِلگيرَم[ پنجشنبه 31 تير 1395 ] [ 21:31 ] [ ابوالفضل ]

نــه نمیدانـی!

نـه نمیدانـی!

هیـچ کـس نمـی دانـد

پشت این چهـره ی آرام،

در دلـم چـه مـی گـذرد!

نـه نمیـدانـی!

هیچ کــس نمـی دانـد

ایـن آرامــش ظــاهــر و ایـن دل نا آرام

چقـدر خسته ام میـکنــد![ پنجشنبه 31 تير 1395 ] [ 21:19 ] [ ابوالفضل ]

🖋گـــم

🖋گـــم
🖋شده‌ام
🖋میــــــان
🖋واژه هـــا
🖋نمی دانــــم
🖋چه بنویســـم
🖋کوتاه می گـــویم
🖋خسته‌ام از نوشتَنَت[ پنجشنبه 31 تير 1395 ] [ 21:11 ] [ ابوالفضل ]

خـــــــــــــــــــــــــــدایا..

خـــــــــــــــــــــــــــدایا...
جـــــواب اشـــــــکهــاے،
چشــــــــــــــمانـﻢ را...
ﺍﺯ کـــﮯ بگیــــــــــــــرم؟؟؟
ﺍﺯ کـﮯ شاکـﮯ بــــــاشم؟؟
ﺗـــــو یــــــا خــــــــــــــــــــــودم؟؟؟
       ﺧـــــــــــــــــــــــــدایا...!
وقت شکــــستن دلـــــــم،
کجــــــــا بــــودے؟؟؟؟؟؟
        خــــــــــــــــــــــــــدایا...!!
ﻣــــن که ســـــــــــــــاخته،
دست خـــــــودت بــــــودم...
به کــــــــــــــــــدامین جـــــــــرم،
اینــــــــــــــــگونه به تماشــاے؛
آب شــــــدنم نـــــشستــﮯ..؟؟؟؟[ پنجشنبه 31 تير 1395 ] [ 21:8 ] [ ابوالفضل ]

سخن عشق تو✨

سخن عشق تو✨
  بےآنکہ برآیدبہ زبانم✨

رنگ رخساره ✨
   خبرمیدهداز حال نهانم✨
 
گاه گویم کہ بنالم✨
   زپریشانےحالم ✨

بازگویم کہ عیان ست✨
   چہ حاجت بہ بیانم؟✨[ پنجشنبه 31 تير 1395 ] [ 17:6 ] [ ابوالفضل ]

"شـــکــستم " . . .

"شـــکــستم " . . .
آنقـــدر آهســـته که صــدای شـکــسـتنم ،
کســی را آزار ندهد .
"من "شکســـــتم...
آنقـــدر آهستـــه که صــدای شکـــستنم را؛
فقط دیوارهای اتاقــم شنیدند،
و نـــم پس ندادند !
صــدای شکـــستنم را قلـــم و کاغـــذ
شنیدند وشـــعـــر پس دادند...
صـــدای شکــستنم را
 "خــــــدا "شنید و
سکــــوت جواب داد !!!
می دانــی؟ اهل گریـــه هستم ،
 ولی فقط" بغــــض" میکنــــم...
ایـن سخت تــر از هر چیزیست ،
بغـــض داشته باشی و بخنـــــدی...[ پنجشنبه 31 تير 1395 ] [ 17:0 ] [ ابوالفضل ]

زندگی کوتاه است

زندگی  کوتاه است
نه غمش می‌ارزد
و نه شادی ماندن دارد …

بهترین راه برایت این است
که بخندی و بخندی و بخندی
به غمش …
به کَمش …
و به زیادیِ غمش …[ پنجشنبه 31 تير 1395 ] [ 12:5 ] [ ابوالفضل ]

ﺩﻟـــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ،

ﺩﻟـــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ،

ﺳــــــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﺑـــــﺎﻻ !..

 ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮑﻦ ، ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻥ ، ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻧﺒﺎﺵ.

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ،

 ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﯿﺰ ﺍﺳﺖ ..

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ

 ﺩﻟﺪﺍﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﻨﯽ

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺎﺩﯾﺶ،

ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺑﻮﺩ…

ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ.

ﺑﻐﻀﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻦ،ﺭﻧﺠﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺗﺮ !..

زمین گرد است !!!!…[ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:53 ] [ ابوالفضل ]

صدایت کـــــــــه میزنم . . .

صدایت کـــــــــه میزنم . . .

این "جانم" که میگویی

جانم را می گیرد...
 
اما حاضرم

روزی هزار بار جانم رابگیری[ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:49 ] [ ابوالفضل ]

بــفـــهـــــم ...

بــفـــهـــــم .......
ﺍﮔــه ﺗـــﻼﻓــﯽ ﻧـمــیــڪـنــم
نــه ﺍﯾﻨــڪﻪ ﺑــﻠـﺪ نـیـسـتــم .......
ﺍﮔــه ﺗــﻼﻓــﯽ ڪـنــﻢ
ﺑـه دوسـتـت دارم هـایـی ڪـه
ﺑﻪ " ﺗــﻮ " گـفـتـم ﺗـﻮﻫـیـﻦ ﻣـﯿﺸـﻪ .......
ﻭ ﺍﯾـﻦ ﺗـﻮﻫـــﯿــﻦ ﺑـه ﺧـودمِ .......
هـنــوز ڪــثــافـت ڪـاری رو
مـثــل بــقــیــه یاد نگــرفــتــم .........[ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:41 ] [ ابوالفضل ]

یــہ روزے مــیــاے

💔 یــہ روزے مــیــاے

ڪــہ مـــن نــیـــســـتــــم

چــقــدر ســخـــتِ اون لــحـظـہ

دیــــدن اشـــڪات .  . . 💔[ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:38 ] [ ابوالفضل ]

دلے

دلے ڪہ اندوه دارد...

نیاز بہ شانہ دارد....

نہ نصیحت…

ڪاش همہ این را مے فهمیدند….![ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:36 ] [ ابوالفضل ]

در دنیای تنهایی خود؛

در دنیای تنهایی خود؛

نقاش خوبی شدم!!

سختـــی کشیـــدم؛

آه کشیــــدم؛

درد را هـــم کشــــیدم...

امـــــــــــا؛

 نتـــوانستم از یک نفــــر

 دست بکشـــــم...!!![ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:34 ] [ ابوالفضل ]

دوست داشتن تو

💕دوست داشتن تو💕
💕نه عادته نه دست خودمه💕
💕دوست داشتن تو💕
💕مثل نفس کشیدن💕
💕واسه زنده بودنه💕
💕تقدیم به  دلیل نفس کشیدنم💕

.     。*✿∵。   。∵✿*。
。💕*゚゚*💕∵💕*゚゚*💕。
✿゚           ゚✿゚             ゚✿
*💕  .         .💕
゚✿。                          。✿°
    *💕。       💓      。💕*
       ∵✿。          。✿∵
          ゚*💕。   。💕*゚
                   💓         [ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:23 ] [ ابوالفضل ]

شده تقديرِ كسے باشے

شده تقديرِ كسے باشے و قسمت نشود

سالها گيرِ كسے باشے و قسمت نشود

پشتِ يك قلبِ بہ ظاهرخوش و يك خنده ےتلخ

شده زنجيرِ كسے باشے و قسمت نشود

در ميانِ تپشِ آينہ پنهان شَوے و

روح و تصويرِ كسے باشے و قسمت نشود

شده در اوجِ جوانے، با همين ظاهرِ شاد 

تا گلو پيرِ كسے باشے و قسمت نشود

شده آزاد و رها باشے و تا عمقِ وجود

رام و تسخيرِ كسے باشے و قسمت نشود

مے شود با همہ ے ريشہ و رگهاےِ تَنت

سالها گيرِ كسے باشے و قسمت نشود ...[ یکشنبه 20 تير 1395 ] [ 19:46 ] [ ابوالفضل ]

نوشتم بی" تـو" غمگینم ،

نوشتم بی" تـو" غمگینم ،
........ نوشتم بی" تـو" افسرده ،
مرا با این صفت ها هم ،
........ تجسم کردی و رفتی .

نوشتم بعد" تـو" شبها ،
دل من ماندِه و غمها ،

"تـو" با غمهای این شبها ،
....... تفاهم کردی و رفتی .

شنیدی عشق در قلبم ،
عمیق و بی نهایت بود ،

گمانم بر دل کوچک ،
....... ترحم کردی و رفتی .

نوشتم بین صد واژه ،
مرا پیدا کن و برگرد ...
میان شعرها اما ،
.... مرا گم کردی و رفتی .[ یکشنبه 20 تير 1395 ] [ 19:44 ] [ ابوالفضل ]

حال ما

حال ما را كسی نمی‌فهمد !


سال‌ها سوختيم و دود نداشت !


زندگی يك دروغ مسخره بود !!

هيچكس - واقعاً - وجود - نداشت[ یکشنبه 20 تير 1395 ] [ 19:43 ] [ ابوالفضل ]

توی ذهنم

💞توی ذهنم یک دنیا

   💞واست حرف دارم

      💞ولی توی دلم

         💞یک جمله بیشتر نیست :

              💞“ دوستت دارم "[ یکشنبه 20 تير 1395 ] [ 19:39 ] [ ابوالفضل ]

دَریایِ شُور اَنگیز ...

دَریایِ شُور اَنگیز ...

چَشمانَت چه...
 
زیباست ...

آنجاکه بایَد...

 دل به دریا زد...

 همینجاست...[ یکشنبه 20 تير 1395 ] [ 19:30 ] [ ابوالفضل ]

دوباره می نویسمت

دوباره می نویسمت ..کنارِ بیت آخرم
وچکه چکه می چکم...به سطر های دفترم

تو تازیانه می زنی به زخمه ی خیال من
من آب و دانه می دهم به خوش خیالِ باورم

شنیده ام زپنجره سراغ من گرفته ای؟
هنوز مثل قاصدک ..میانِ کوچه پرپرم

گلایه از قفس کمی...کمی عجیب میرسد
خودم قفس خریده ام ...برای این کبوترم

شبی بخواب دیدمت...میانِ تنگِ کوچه ها
قدم زنان ..قدم زنان..تو را به خانه می برم

غزل بخواب می رود...به انتها رسیده ام
تمام من چکیده شد..کنارِ بیت آخرم ...[ یکشنبه 20 تير 1395 ] [ 19:29 ] [ ابوالفضل ]

خدایا دمت گرم!✔️

خدایا دمت گرم!✔️

شبات خیلی قشنگنا…

✖️فقط✖️

واسه 'بعضی' بنده هات ؛

صبح نمیشن…!✖️

حواست هست[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:35 ] [ ابوالفضل ]

درد یـعنـے✖️.....

درد یـعنـے✖️.....                          
مُـرور  پـے ام هایـے  ڪہ،
یـہ روزے ...
بـاورشـون داشـتـے
و امـروز بـہ دروغ
بـودنـشـون ایـمـان آوردے
[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:27 ] [ ابوالفضل ]

حڪایت ما آدمها

حڪایت ما آدمها
حکایت ڪفش هاییه که
اڪَه جفت نباشند
هرکدومشون
هرچقدر هم شیڪ باشند
هرچقدر هم نو باشند
تا همیشه
لنڪَه به لنڪَه اند . . .[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:26 ] [ ابوالفضل ]

نیستے

نیستے ببینے درد دلتنگے

بہ استخوانم رسیده

نیستے ببینے

تنهایے رنجم مے دهد

ناز نمے کــنم کــہ

همہ ام پرشده از نیاز

بہ دیدنم بی[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:22 ] [ ابوالفضل ]

مرا یڪ شب تحمڸ ڪڹ

مرا یڪ شب تحمڸ ڪڹ
ڪہ تا باورڪني اےجاڹ

چگونہ با جنوڹ خود
مدارا مي‌ڪنم هرشب …!

دلم فریاد مي‌خواهد
ولي در انزواے خویش

چہ بي‌آزار با دیوار
نجوا مي‌ڪنم هرشب[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:22 ] [ ابوالفضل ]

نه این که حرفی نباشد

نه این که حرفی نباشد هست ؛

خیلی هم هست اما ؛

دلشکسته ها می دانند ؛

غم به استخوان که برسد میشود سکوت …[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:21 ] [ ابوالفضل ]

لحظـــهـــ هــایَم مـــال تــو

لحظـــهـــ هــایَم مـــال تــو ..

بـه قیمتـــِ صـِـفر " تومــَن"

هَمین کــِ

"تـــو" کِنـــار "مــَـن" باشی

ثروتمــندترین انسانـَم[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:20 ] [ ابوالفضل ]

جســارت میخــواهـد

جســارت میخــواهـد بـرای

نـزدیـک شـدن بـه افکــار دختــری

که روزهـا مـردانـه بـا زنـدگی میجنــگد

امــــا ...

شبــها بـالشـش از هـق هـق هـای

 دختــرانـه خیـــس اسـت😔[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:17 ] [ ابوالفضل ]

وای به حــــالِ "دل" مـــــن

"ڪفش" هم اگــــر "تـــــنگ" بــــــاشد


     "زخـــــــــــم" می ڪند


          وای به حــــالِ "دل"  مـــــن


                از دوریِ تــــــــو[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:16 ] [ ابوالفضل ]

مــن گــذشــت رو خــــوب بـــلد بـــودم ....

مــن گــذشــت رو خــــوب بـــلد بـــودم ....
گـــذشت از بـــدی هـــا .....
تـــــهــمـــــت هـــــا .....
اشـــتــبـــــاهــــات .....
گــــذشـــت از اَخـــــم ها .....
دادهـــــا، زیـــر آبـــــی رفــــتـــن هــــا .....
گـــــذشــــت از خـــــــیـــــانـــــت .......
امــــا ایـــن ظــــاهـــر مـــن اســــت .......
وقــتی دیدی گـذشتــم حـتی از خــیــانـت
بدون از تــــــــو هــــــم گـــــــذشــــــــتم .......
        ســـــاکــــــت و آروم ......
        مــــــن وفـــــادارم هـــمانــطــور کــه
       مـــــحـکــــم مــــیــــمــــانـــــم
       مـــــــــحــــکـــــــــم هــــم مـــــــــیـــــروم[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:14 ] [ ابوالفضل ]