ژاپن موزیک

بِعضے وقــــــــتـا

بِعضے وقــــــــتـا

اتِفــــاقـاےِ خـوب

اینـقَد دیـر مےاُفتَن

ڪہ بایَد

نِـگاه بہ آسمون ڪردُ

گُـفت:

وَقـتِش گُـذشتـہ

دیگہ مالِ خـودت 😔[ چهارشنبه 10 شهريور 1395 ] [ 23:12 ] [ ابوالفضل ]

بسلامتے ❥

بسلامتے ❥

روزے کہ ❥

بیاید سرخاڪم ❥

گــڕد و قــبــار سنگ❥

 قبرمو ڪنار بزنید❥

بببینید نوشتہ زنده بودم ❥

ڪجا بودید ؟؟؟!!!!![ یکشنبه 17 مرداد 1395 ] [ 21:22 ] [ ابوالفضل ]

کـــــــــــــاش

کـــــــــــــاش....
 فاصله ها
اجازه میدادن
وقتی قلبهــــــــــــــــــا
به یادهم می تپند
کنارهم باشند......[ یکشنبه 10 مرداد 1395 ] [ 20:35 ] [ ابوالفضل ]

گریه کن

گریه کن عیبی ندارد ،
دل سبکتر میشود

در گلو بغضت بماند ،
چشم دل تر میشود

زندگی بالا و پایین دارد اما..
 چاره چیست..!

گر بخواهی گر نخواهی
زندگی سر میشود..[ یکشنبه 03 مرداد 1395 ] [ 22:36 ] [ ابوالفضل ]

ﺩﻟـــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ،

ﺩﻟـــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ،

ﺳــــــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﺑـــــﺎﻻ !..

 ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮑﻦ ، ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻥ ، ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻧﺒﺎﺵ.

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ،

 ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﯿﺰ ﺍﺳﺖ ..

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ

 ﺩﻟﺪﺍﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﻨﯽ

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺎﺩﯾﺶ،

ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺑﻮﺩ…

ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ.

ﺑﻐﻀﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻦ،ﺭﻧﺠﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺗﺮ !..

زمین گرد است !!!!…[ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:53 ] [ ابوالفضل ]

یــہ روزے مــیــاے

💔 یــہ روزے مــیــاے

ڪــہ مـــن نــیـــســـتــــم

چــقــدر ســخـــتِ اون لــحـظـہ

دیــــدن اشـــڪات .  . . 💔[ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:38 ] [ ابوالفضل ]

در دنیای تنهایی خود؛

در دنیای تنهایی خود؛

نقاش خوبی شدم!!

سختـــی کشیـــدم؛

آه کشیــــدم؛

درد را هـــم کشــــیدم...

امـــــــــــا؛

 نتـــوانستم از یک نفــــر

 دست بکشـــــم...!!![ چهارشنبه 30 تير 1395 ] [ 22:34 ] [ ابوالفضل ]

وَقتی هَمه جا

وَقتی هَمه جا پُر اَست اَز دِل سیری
عاشق بِشَوی غَریب تَر می میری.!

یادَت  نَرَوَد!به  مَردُمِ  این دُنیا
دَریا بِدَهی، کَویر پَس می گیرى[ شنبه 19 تير 1395 ] [ 19:7 ] [ ابوالفضل ]

بِ سَلامَـتیِ

↭بِ  سَلامَـتیِ  خـودِمـ↭

⇜کِ  آخَـرِش  نَـفَـهمـیـدم
 
★ایـنـجایـی  کِ  هَـستـم★

♜" تَـــــقــدیـرِمـه" ♜

✘ یا   " تَـــقــصیـرِمـه" ...✘[ جمعه 18 تير 1395 ] [ 13:17 ] [ ابوالفضل ]

سلامتی

 سلامتی پنبه تو دهنم

سلامتی حمام اخرم

سلامتی گریه مادرم و دوستام

سلامتی عشقم که اگه براش مهم باشم الان بالا قبرمه

سلامتی اون یارویی که داره واسم قران میخونه

سلامتی دوستام

سلامتی قبرم💀

سلامتی شب اول قبرم

سلامتی خودم که از همه زندگی خستم[ جمعه 18 تير 1395 ] [ 12:59 ] [ ابوالفضل ]

...به سلامتی[ جمعه 11 تير 1395 ] [ 16:58 ] [ ابوالفضل ]

سلامتی..

میخوام اینقدر 🍷سلامتی بدم 🍷که کلافه بشی.
پایه خوندن هستی؟
بسم الله
* ﭘﯿﮏ اول ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ🍷
ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺭﻓﯿﻖ ﺷﺪﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ :ﺳﻼﻡ ﺁﺑﺠﯽ!!!این یکی خاص

* ﭘﯿﮏ دوم ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ🍷
ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻪ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺷﺎﻡ ﻭﺑﺎﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ.

* ﭘﯿﮏ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ🍷
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﺸﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺸﻪ ...

* ﭘﯿﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ🍷
ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺴﺘﭽﯽ ﺷﺪ !!!

* ﭘﯿﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ🍷
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻮ ﺗﻨﻬﺎمون ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪﺵ ﺭﻣﺰ ﮔﻮﺷﯿﻤونه!

* ﭘﯿﮏ ﺷﯿﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ🍷
ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ , ﻫﻮﺍﯼ ﺍﻏﻮﺵ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺟﺰ
ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﯼ ﻏﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻧﺸﻮﻥ , ﻧﺪﺍﺭﻥ ...

* ﭘﯿﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ🍷
ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻣﺮﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﮔﻔﺖ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺗﺎﻭﺍﻥ
ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﻢ ﺗﺎﻭﺍﻧﺸﻮ ﻣﯿﺪﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻩ . ﺣﺮﻑ ﺍﺧﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎﺷﻪ.
ﺭﻭﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﮔﻔﺖ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﮔﻔﺖ :
ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺩﺍﺵ ، ﺳﻼﻡ ﺯﻥ ﺩﺍﺩﺍﺵ...🍷🔫😔[ دوشنبه 27 ارديبهشت 1395 ] [ 23:16 ] [ ابوالفضل ]

سلامتی

[ جمعه 24 ارديبهشت 1395 ] [ 21:13 ] [ ابوالفضل ]

سلامتی

[ چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 ] [ 22:21 ] [ ابوالفضل ]

سلامتی

[ جمعه 03 ارديبهشت 1395 ] [ 19:54 ] [ ابوالفضل ]

به سلامتی

[ چهارشنبه 11 فروردين 1395 ] [ 17:11 ] [ ابوالفضل ]

به سلامتی

[ یکشنبه 08 فروردين 1395 ] [ 20:14 ] [ ابوالفضل ]

به سللامتی

[ جمعه 06 فروردين 1395 ] [ 22:52 ] [ ابوالفضل ]