ژاپن موزیک

کم سرمایه ای نیست ،

http://asheganeh.ir

کم سرمایه ای نیست ،
.
داشتن آدم هایی که حالت را بپرسند . . .
.
ولی بهتر از آن
داشتن آدم هایی است که وقتی حالت را می پرسند
بتوانی بگویی
.
.
.
“خوب نیستم”[ پنجشنبه 08 مهر 1395 ] [ 17:54 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط