ژاپن موزیک

خدایا انصافت کجاست .

 

خدایا انصافت کجاست . . .؟؟؟

من خودخوری میکردم و آه میکشیدم . . .

درحالی که او دیگری را میخورد و آه میکشید . . .

 [ دوشنبه 12 مهر 1395 ] [ 22:47 ] [ ابوالفضل ]

مطالب مرتبط