ژاپن موزیک

چرا،؟!!!

میگفتی

به اندازه جانم

دوستت دارم

باور میکردم یا نه

من به جهنم ......

بگو چرا از جانت 

سیر شده بودی،؟،؟،

نگرانم.!!!![ یکشنبه 03 ارديبهشت 1396 ] [ 1:24 ] [ ابوالفضل ]